Välj en sida

I många läkarintyg anger läkaren att problemen beror på arbetssituationen, konflikter och liknande. Det är önskvärt att läkaren i stället koncentrerar sig på ”vardagssituationen” när det gäller att beskriva aktivitetsbegränsning. Om det endast intygas att arbetsförmågan är nedsatt på grund av arbetssituationen är det ganska enkelt för Försäkringskassan att bedöma att man ska byta jobb, vilket kan vara en enkel läsning.

Läkaren bör alltså undvika att hänvisa till problem på arbetsplatsen. Men självklart kan det vara skälet till aktivitetsbegränsning men läkaren ska koncentrera sig på hur vardagssituationen ser ut. Med en utförlig beskrivning. Det bästa är om du själv skriver ner vad du kunde göra som frisk och vad du inte kan göra när du är sjukskriven.

Jag var igår tillsammans med en ”kund” på läkarbesök, där kunden hade skrivit en egen berättelse. Läkaren läste och intygade att det stämde med hennes medicinska bedömning. Hon intygade/vidimerade på vad kunden skrivit och behövde alltså inte skriva nytt.