Välj en sida

Rättshjälp innebär att staten går in med ekonomiskt stöd till dig om du behöver hjälp av en jurist eller advokat i en rättslig angelägenhet. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om du kan få rättshjälp.

När det gäller rättsskydd så kan ditt försäkringsbolag i vissa fall betala de kostnader som uppkommer till följd av en rättslig angelägenhet. Det gäller främst i tvistemål.

Ärenden mot Försäkringskassan är av förvaltningsrättslig karaktär och omfattas därför normalt inte av rättsskydd eftersom det inte rör sig om en tvist.

Det kan förekomma, dock undantag, att ”Facket” ställer upp med ersättning för kostnader