Välj en sida

Om du har fått avslag på ansökan om sjukpenning finns information på sista sidan om hur du ska skydda din SGI.

I vissa fall har du 25 dagar på dig att antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Under förutsättning att ditt tillstånd har försämrats kan du också skydda din SGI med att göra ny sjukanmälan enligt information från en av mina kontakter på FK