Välj en sida

När du får ett avslag från Försäkringskassan på begärd ersättning anses du som frisk, oavsett vad du och din läkaren anser/bedömer.

Det innebär, t ex att FK inte vill eller anser sig behöva ha kontakt med dig eller din läkaren.

Men du kan/ska naturligtvis göra en ny sjukanmälan om du är fortsatt sjuk och måste då få ett nytt läkarintyg från läkaren. Du måste göra sjuk- anmälan. Det räcker inte att läkaren enbart skickar läkarintyg till FK