Välj en sida

Sjukpenning i förebyggande syfte finns till för den som genomgår behandling eller rehabilitering som förebygger sjukdom ska kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen kan vara viktigt verktyg för att förebygga sjukskrivning. Idag är det få som använder ersättningen. 2018 var det 12 100 som fick förebyggande sjukpenning.

Skicka mail till forsakringskassan.se@ungpd.com och be att få skrivelse