Välj en sida

I dom från Förvaltningsrätten 12 november 2020 anges som motivering till avslag

”Med hänvisning till att det medicinska underlaget är bristfälligt finns det inte tillräckligt stöd för att konstatera att hennes arbetsförmåga under aktuell period varit nedsatt”.

Försäkringskassan har en utredningsskyldighet som ”glöms bort”.

Förvaltningsrätten tar således beslut på ofullständigt underlag. Jag anser att de i stället skulle återförvisa ärendet till Försäkringskassan för vidare utredning/komplettering. Men icke. Ärendet måste vidare till Kammarrätten.