Välj en sida

Det förekommer att behandlande läkare hänvisar till tidigare intyg som gäller för tidigare sjukperiod. Eftersom sjukpenning är en dag-för-dag ersättning har tidigare intyg mindre betydelse.

Varje ärende är unikt och ska bedömas unikt.

Försäkringskassan skall inför en ny ersättningsperiod göra en ny förutsättningslös prövning.

Avgörande inför denna prövning torde vara om hälsotillståndet förbättrats/försämrats i något avseende så att det motiverar en helt annan bedömning än den som Försäkringskassan tidigare gjort.

Sjukpenning är en dagersättning (dag-för-dag), vilket innebär att arbetsoförmågan måste visas för varje dag i sjukperioden eftersom ett sjukdomstillstånd kan variera/förändras över tid, innebär det att störst vikt fästs vid de medicinska handlingar som gäller den aktuella sjukperioden.  Äldre och senare och medicinska underlag och utredningar får därmed ett

lägre bevisvärde, men kan ändå visa på sjukhistorik.