Välj en sida

I många läkarintyg/utlåtande skriver läkaren att mycket beror på situationen på arbetsplatsen, t ex ansvariga eller kollegor/arbetskamrater.

Även att problemen till stor del beror på Försäkringskassan och handläggare på Försäkringskassan.

Även om sådan diskussion förekommer hos läkaren tycker jag inte att läkaren ska ange det som ett av skälen till nedsättning av arbetsförmågan.

Problem på jobbet besvarar ofta Försäkringskassan med att då kan man byta jobb. Problem med Försäkringskassan måste ändå vara underordnat arbetsförmågans nedsättning på grund av diagnoser.

Så, snälla, försök att inte få med sådan uppgifter i ett medicinskt underlag. Iofs var det en läkare som angav Försäkringskassan som diagnos, vilket väl inte var helt bra.