Välj en sida

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt undantag för sjukskrivna med anledning av Pandemin.Beslutet innebär att den som varit sjukskriven i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av Pandemin inte ska riskera att förlora sin sjukpenning.”Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning och ges bättre förutsättningar att återgå i sitt vanliga förvärvsarbete”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.Beslutet ska även skydda från utförsäkring efter dag 365, skriver Dagens Nyheter.Undantaget gäller retroaktivt från den 2 april fram till och med den 31 december i år.