Välj en sida

Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion, fysisk eller psykisk, som är nedsatt av sjukdomen. Observationer vid undersökningstillfället, alltså kort tid.

Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktions- nedsättningen. Svårigheter att genomföra olika uppgifter och handlingar.

P 9 – arbetsförmågan nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutstödet anger, därför att;

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet avser endast genomsnittliga förlopp. Det individuella förloppet kan avsevärt skilja sig från genomsnittet.