Välj en sida

Idag, 17 mars 2020, besked om att ärende som gäller sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga försäkringsmål är 13 till 17 månader