Välj en sida

Jag har blivit kontaktad av ”kunder” som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för.

Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en ”fingervisning” om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på domen ska den skickas med.

Domar är offentliga handlingar och har betydelse vid bedömning av liknande ärenden