Välj en sida

I beslut från Försäkringskassan framgår ”Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40 timmar i veckan. En åttondel blir då 5 timmar i veckan.

Men arbete inom åttondelen omfattas av anmälningsskyldighet, så missa inte kontakt med Försäkringskassan.