Välj en sida

Jag får tyvärr många mail och telefonsamtal där förtvivlade människor inte orkar med kontakter och skrivelser från FK.

Jag anser att man inte ska ge sig med ett negativt beslut och handläggare som vid kontakt verkar ointresserad eller till och med som det har sagts ”är otrevlig” vid kontakt.

Det är ditt liv det handlar om och om du inte orkar själv, så ta hjälp att driva processen. Försäkringskassans beslut är inte slut förrän det prövats i Förvaltningsrätten och kanske Kammarrätten. Det gäller att med ledning av ett avslagsbeslut se till att få bättre underlag som talar emot FKs motivering till avslag. I så fall kan, om du visar beslutet för din läkare, kan du kanske få en ”komplettering/förtydligande” för fortsättningen. Dock ska läkaren inte skriva nytt intyg. Det måste vara i brevform med rubrik ”komplettering/ förtydligande”

Jag skriver inte detta för att få mer jobb. Har tillräckligt, men ta hjälp av någon om du inte orkar själv.

Jari Qvarnberger, Alex Firat är killar som jag har ”lärt upp”.

jari@hqradgivning.se info@afrad.se