Välj en sida

Jag lärde mig via ett ärende att blind är inte så ”enkelt” som Försäkrings- kassan bedömer att visst kan man arbeta om man är blind. Det finns måga som klarar.

Men det finns en stor skillnad mellan om man är blind från födseln eller om man under flera år, t ex 25 år, fått försämrad syn för att slutligen bli helt blind.

Blind från födseln eller i tidiga år kan göra att övriga sinnen utvecklas och att man hittar en förmåga som kan utnyttjas. Till skillnad när man i vuxen ålder drabbas av blindhet, då det blir mycket svårare att lära sig nya strategier för att återfå arbetsförmåga