Välj en sida

För den som har ett arbete är SGI den årliga inkomst i pengar om den försäkrade kan antas få som inkomst av det egna arbetet. För att SGI ska kunna fastställas krävs att den försäkrades årliga inkomst kommer från arbete som kan antas vara under minst sex månader i följd eller vara årligen återkommande.

Om du har blivit ”0-klassad” för sjukpenning (sjukpenninggrundande inkomst) kan du alltså få tillbaka din SGI.

Du kan då också göra ny sjukanmälan innan sex månader har uppnåtts