Välj en sida

Efter bedömning och undersökning skickar läkaren läkarintyg digitalt till Försäkringskassan. Men, det är viktigt att du själv gör sjukanmälan, såvida det inte är fortsättningsintyg. Om du har missat att göra sjukanmälan kan Försäkringskassan se läkarintyg som en impuls på sjukanmälan och godkänna sju dagar tillbaka från det att läkarintyget kom till Försäkrings- kassan. Dock gör varje handläggare en bedömning, vilket kan skilja från fall till fall.