Välj en sida

Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”.
Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara prejudicerande.
Domen kan i sin helhet beställas via Domstolsverket.
Jag använder den och bifogar i de ärenden jag skriver