Välj en sida

Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan.
Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd.
Men, det kan vara en fördel att göra ny ansökan, då man fått motivering till avslag, som läkaren kan använda vid nytt läkarutlåtande. Det måste alltså till ett nytt utlåtande och inte enbart kopia av föregående. Däremot kan en hel del text säkerligen användas men det är viktigt att det tillkommer något nytt.
Jag har haft ”kunder” som haft flera ärende pågående, ej avslutade, som har fått godkänt på en senare ny ansökan beroende på att de fått ett bättre läkarutlåtande.