Välj en sida

Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag.
Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts.
Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex ”tillståndet oförändrat”