Välj en sida
  1. ANSÖKAN
  • SYNPUNKTER INFÖR TÄNKT BESLUT
  • VID AVSLAG – OMPRÖVNING TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN INOM TVÅ MÅNADER
  • VID AVSLAG – ÖVERKLAGAN TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN INOM TVÅ MÅNADER. SKICKAS TILL FÖRSÄRKRINGSKASSAN SOM KOLLAR ATT ÖVERKLAGAN KOMMIT IN I RÄTT TID OCH ÄR UNDERSKRIVEN. FÖRSÄKRINGSKASSAN SKICKAR DÄREFTER VIDARE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN.
  • FÖRVALTNINGSRÄTTEN SKICKAR TILLBAKA TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN SOM NU FÅR LÄSA OCH YTTRA SIG.
  • DU FÅR FÖRSÄKRINGSKASSANS SVAR OCH MÖJLIGHET ATT BEMÖTA FÖRSÄKRINGSKASSANS YTTRANDE
  • VID AVSLAG AV FÖRVALTNINGSÄTTEN – PRÖVNINGS- TILLSTÅND TILL KAMMARRÄTTEN INOM TVÅ MÅNADER.
  • VID AVSLAG – PRÖVNINGSTILLSTÅND TILL HÖGSTA FÖRVALNTNINGSDOMSTOLEN INOM TVÅ MÅNADER.

VID AVSLAG AV FÖRSÄKRINGSKASSAN – GÖR NY ANSÖKAN

MUNTLIG FÖRHANDLING KAN BEGÄRAS VID FÖRHANDLING HOS FÖRVALTNINGSÄTTEN OCH KAMMARRÄTTEN – INGEN KOSTNAD. OMBUD FÅR VARA MED OCH LÄKARE FÅR VARA MED, OFTA VIA TELEFONINTERVJU.