Välj en sida

Jag har åter fått kunder som fått godkänt på senare inkommen ansökan trots tidigare avslag.
Så, vid avslag på yrkande. Gör ny ansökan.