Välj en sida

Det förekommer att läkare skriver i medicinska underlag att skäl till dåligt mående är avslagsbeslut och kontakter med Försäkringskassan.

Jag tycker läkarna ska koncentrera sig på diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och inte bedöma att besvären beror på Försäkringskassan.

Det finns läkare som till och med skriver ”Försäkringskassan” som diagnos, vilket i och för sig kan finnas med i bedömningen. Men jag tycker ändå att det inte ska skrivas i medicinskt underlag. Om Försäkringskassan hantering av ärendet är grund till sjukskrivning bör det i så fall anges med diagnos och till exempel oro, ångest mm.