Välj en sida

Processen med Försäkringskassan

  1. Patienten får ett kommuniceringsbrev med möjlighet att lämna synpunkter på Försäkringskassans tänkta beslut om avslag.

(meningslöst att lägga tid, ork och energi då FK redan bestämt sig)

  • Beslut

Vid avslag – omprövning till Försäkringskassans omprövningsenhet

  • Beslut omprövningsenheten

Vid avslag – överklagan till Förvaltningsrätten

Under åren har jag haft ca 6500 ärenden och max 100 har fått godkänt så länge man är inom Försäkringskassans väggar. Detta oavsett bra intyg/utlåtande. Det finns en kultur inom Försäkringskassan där avslag prioriteras.

  • Dom Förvaltningsrätten

Vid avslag – prövningstillstånd till Kammarrätten

Förvaltningsrätten ändrar ca 30 % med samma underlag som Försäkringskassan haft vid avslag. Begär patienten också muntlig förhandling ökar möjligheten att få rätt. Muntlig förhandling är kostnadsfri. Behandlande läkare kan få medverka via telefon.

  • Dom Kammarrätten

Ej prövningstillstånd – prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen

Alla pågående ärenden kan kompletteras fram till dess att beslut/dom fattas.