Välj en sida

Innan Försäkringskassan fattar beslut om avslag på begärd ersättning skickar de en skrivelse med möjlighet att lämna synpunkter. Oftast, enligt min erfarenhet, har FK redan bestämt sig för ett avslag. Det finns då färre motiveringar till tänkt beslut än vad som kommer att redovisas i ett ev beslut.

Man kan naturligtvis skriva av sig vad man tycker om det Försäkrings- kassan framför men jag skriver aldrig något vid detta tillfälle. Om man vill ha min hjälp så gäller det när det aktuella beslutet kommer. Jag brukar rekommendera att man t ex skriver ”Jag anser att Försäkringskassan är på väg att fatta fel beslut eftersom min underlag styrker min rätt till begärd ersättning”. Bättre att lägga mer tid, ork och energi på ett ev avslagsbeslut.

Det är alltså viktigt att skrivelse om synpunkter inte är något beslut