Göran Söderlund http://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Wed, 30 Oct 2019 07:25:05 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Tjänsteresa http://goransoderlund.se/2019/10/30/tjansteresa/ Wed, 30 Oct 2019 07:25:04 +0000 http://goransoderlund.se/?p=200 Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

Inlägget Tjänsteresa dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Stockholm den 4 december. Inbjuden att ha föreläsning för RME
Riksförbundet för ME (Myalgisk encefalomyelit, kroniskt trötthetssyndrom)

Inlägget Tjänsteresa dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Kopierat medicinskt underlag http://goransoderlund.se/2019/10/24/kopierat-medicinskt-underlag-2/ Thu, 24 Oct 2019 09:00:51 +0000 http://goransoderlund.se/?p=184 Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag. Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts. Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex ”tillståndet oförändrat”

Inlägget Kopierat medicinskt underlag dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ofta kopierar läkaren tidigare medicinskt underlag.
Försäkringskassan menar då att något nytt inte har tillförts.
Därför är det viktigt att läkaren lägger till text, t ex ”tillståndet oförändrat”

Inlägget Kopierat medicinskt underlag dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ny ansökan http://goransoderlund.se/2019/10/24/ny-ansokan/ Thu, 24 Oct 2019 09:00:32 +0000 http://goransoderlund.se/?p=190 Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan. Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd. Men, det kan vara en fördel att göra ny ansökan, då man fått motivering till avslag, som läkaren kan använda […]

Inlägget Ny ansökan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Vid avslag av ansökan om sjukersättning brukar jag rekommendera att alltid göra en ny ansökan.
Tyvärr har en del läkare uppfattningen att man inte kan göra en ny ansökan under tiden processen fortsätter med omprövning/överklagan/prövningstillstånd.
Men, det kan vara en fördel att göra ny ansökan, då man fått motivering till avslag, som läkaren kan använda vid nytt läkarutlåtande. Det måste alltså till ett nytt utlåtande och inte enbart kopia av föregående. Däremot kan en hel del text säkerligen användas men det är viktigt att det tillkommer något nytt.
Jag har haft ”kunder” som haft flera ärende pågående, ej avslutade, som har fått godkänt på en senare ny ansökan beroende på att de fått ett bättre läkarutlåtande.

Inlägget Ny ansökan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden http://goransoderlund.se/2019/10/24/ny-dom-gallande-arbete-pa-arbetsmarknaden/ Thu, 24 Oct 2019 09:00:16 +0000 http://goransoderlund.se/?p=192 Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”. Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara prejudicerande. Domen kan i sin helhet beställas via Domstolsverket. Jag använder […]

Inlägget Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, 707-19, daterad den 11 oktober 2019 visar hur HFD ser på ”arbete på arbetsmarknaden”.
Domen redovisar en helt ny syn på hur begreppet ”arbete på arbetsmarknaden ska tolkas och eftersom det är dom från HFD, får den anses vara prejudicerande.
Domen kan i sin helhet beställas via Domstolsverket.
Jag använder den och bifogar i de ärenden jag skriver

Inlägget Ny dom gällande arbete på arbetsmarknaden dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Avsnitt i bok Stressfrid http://goransoderlund.se/2019/10/24/avsnitt-i-bok-stressfrid/ Thu, 24 Oct 2019 08:59:57 +0000 http://goransoderlund.se/?p=194 I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna information om besvärligheter med Försäkringskassan. Övriga rubriker i boken – Stress – Utmattningssyndrom – Sömn – Kost – Fysisk aktivitet – Självkänsla – Prestationsbaserad självkänsla – Ångest & depression – Tankar & känslor – Till dina anhöriga Webbsida stressfrid.se […]

Inlägget Avsnitt i bok Stressfrid dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I en nyutkommen bok av Linda Henriksson STRESSFRID finns ett kapitel där jag har fått lämna
information om besvärligheter med Försäkringskassan.
Övriga rubriker i boken
– Stress
– Utmattningssyndrom
– Sömn
– Kost
– Fysisk aktivitet
– Självkänsla
– Prestationsbaserad självkänsla
– Ångest & depression
– Tankar & känslor
– Till dina anhöriga
Webbsida stressfrid.se
Boken kan beställas via
Stressfrid AB
Lilleby Småängar 4
423 51 Torslanda

Inlägget Avsnitt i bok Stressfrid dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
GÖR NY ANSÖKAN, TROTS AVSLAG!!! http://goransoderlund.se/2019/10/24/gor-ny-ansokan-trots-avslag/ Thu, 24 Oct 2019 08:59:32 +0000 http://goransoderlund.se/?p=196 Jag har åter fått kunder som fått godkänt på senare inkommen ansökan trots tidigare avslag. Så, vid avslag på yrkande. Gör ny ansökan.

Inlägget GÖR NY ANSÖKAN, TROTS AVSLAG!!! dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag har åter fått kunder som fått godkänt på senare inkommen ansökan trots tidigare avslag.
Så, vid avslag på yrkande. Gör ny ansökan.

Inlägget GÖR NY ANSÖKAN, TROTS AVSLAG!!! dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Bevisbördan http://goransoderlund.se/2019/10/24/bevisbordan/ Thu, 24 Oct 2019 08:59:03 +0000 http://goransoderlund.se/?p=198 Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan. Det kan se ut så här i beslut ”Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar arbetsförmågans nedsättning. Det är de medicinska underlagen som ska […]

Inlägget Bevisbördan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Försäkringskassan hävdar att det är du som söker ersättning som har bevisbördan.
Det kan se ut så här i beslut
”Det är den som gör anspråk på sjukpenning som har att visa att förutsättningarna för ersättningen är uppfyllda, bl.a. genom att ge in läkarintyg som visar arbetsförmågans nedsättning. Det är de medicinska underlagen som ska visa att det föreligger en sjukdom och att denna nedsätter arbetsförmågan med minst en fjärdedel.”

Jag brukar då använda följande text
”Huvudregeln är att den som invänder något bär bevisbördan för sitt påstående. Det borde därför vara Försäkringskassan som bär bevisbördan för sina påståenden, alternativt en utredning som visar på konkurrerande orsaker. Jag har medicinskt styrkta funktionsned-
sättningar och aktivitetsbegränsningar och de har inte förbättrats.”

Inlägget Bevisbördan dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Kopierat medicinskt underlag http://goransoderlund.se/2019/10/24/kopierat-medicinskt-underlag/ Thu, 24 Oct 2019 07:17:38 +0000 http://goransoderlund.se/?p=187 Inlägget Kopierat medicinskt underlag dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Inlägget Kopierat medicinskt underlag dök först upp på Göran Söderlund.

]]>