Göran Söderlund http://goransoderlund.se hjälper dig med sjukförsäkrings- och rehabiliteriungsärenden Sat, 28 Mar 2020 07:48:08 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 Koronaviruset http://goransoderlund.se/2020/03/28/koronaviruset/ Sat, 28 Mar 2020 07:48:07 +0000 http://goransoderlund.se/?p=349 Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

Inlägget Koronaviruset dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Mitt jobb påverkas inte så länge jag är frisk, vilket jag bedömer mig vara. Alltså, min verksamhet med att hjälpa de som har problem med Försäkringskassan när det gäller sjukpenning, sjukersättning och SGI, fortsätter utan avbrott.

Inlägget Koronaviruset dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Resan till Kreta http://goransoderlund.se/2020/03/17/resan-till-kreta/ Tue, 17 Mar 2020 19:08:21 +0000 http://goransoderlund.se/?p=347 Blev inte av. Gränsen stängdes. Jag jobbar på som tidigare

Inlägget Resan till Kreta dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Blev inte av. Gränsen stängdes. Jag jobbar på som tidigare

Inlägget Resan till Kreta dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Lång tid hos Förvaltningsrätten http://goransoderlund.se/2020/03/17/lang-tid-hos-forvaltningsratten/ Tue, 17 Mar 2020 08:28:11 +0000 http://goransoderlund.se/?p=344 Idag, 17 mars 2020, besked om att ärende som gäller sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga försäkringsmål är 13 till 17 månader

Inlägget Lång tid hos Förvaltningsrätten dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Idag, 17 mars 2020, besked om att ärende som gäller sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och övriga försäkringsmål är 13 till 17 månader

Inlägget Lång tid hos Förvaltningsrätten dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Drabbad av Corona? http://goransoderlund.se/2020/03/11/drabbad-av-corona/ Wed, 11 Mar 2020 16:33:30 +0000 http://goransoderlund.se/?p=342 Nej, men reser till Kreta för att fira min 80 års födelsedag och är borta 15 mars – 2 april 2020. Under tiden kan jag således inte svara på mail och frågeställningar. Är det akut så kan ni kolla med Jari Qvarnberger, jari@hqradgivning.se eller Alex Firat, info@afrad.se. Gränsen till Kreta vara stängd. Jag jobbar på […]

Inlägget Drabbad av Corona? dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Nej, men reser till Kreta för att fira min 80 års födelsedag och är borta 15 mars – 2 april 2020. Under tiden kan jag således inte svara på mail och frågeställningar. Är det akut så kan ni kolla med Jari Qvarnberger, jari@hqradgivning.se eller Alex Firat, info@afrad.se.

Gränsen till Kreta vara stängd. Jag jobbar på som vanligt/Göran

Inlägget Drabbad av Corona? dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Artikel om FK http://goransoderlund.se/2020/03/06/artikel-om-fk/ Fri, 06 Mar 2020 08:43:39 +0000 http://goransoderlund.se/?p=338 http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2041/1967 Källa: Socialmedicinsk tidskrift

Inlägget Artikel om FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2041/1967

Källa: Socialmedicinsk tidskrift

Inlägget Artikel om FK dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt http://goransoderlund.se/2020/02/20/domar-forvaltningsratt-kammarratt/ Thu, 20 Feb 2020 11:40:43 +0000 http://goransoderlund.se/?p=334 Jag har blivit kontaktad av ”kunder” som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för. Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en ”fingervisning” om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på domen ska […]

Inlägget Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Jag har blivit kontaktad av ”kunder” som tror att jag skickat med domar som inte gäller för den jag skriver för.

Dessa domar är som bilaga till Förvaltningsrätten, Kammarrätten för att ge en ”fingervisning” om avgjorda mål som också kan ha betydelse i aktuellt ärende. Så, även om det står annat namn på domen ska den skickas med.

Domar är offentliga handlingar och har betydelse vid bedömning av liknande ärenden

Inlägget Domar Förvaltningsrätt, Kammarrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
SGI, Sjukpenninggrundande inkomst http://goransoderlund.se/2020/02/20/sgi-sjukpenninggrundande-inkomst-2/ Thu, 20 Feb 2020 11:05:19 +0000 http://goransoderlund.se/?p=331 SGI (sjukpenninggrundande inkomst) Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI. Första vardagen efter att du tagit del av beslutet, eller 25 dagar till Aretsförmedlingen måste du antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen. .  […]

Inlägget SGI, Sjukpenninggrundande inkomst dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
SGI (sjukpenninggrundande inkomst)

Vid beslut om avslag gällande sjukpenning finns på sista sidan viktig information som gäller att skydda sin SGI.

Första vardagen efter att du tagit del av beslutet, eller 25 dagar till Aretsförmedlingen måste du antingen återgå i arbete i samma omfattning som tidigare, eller anmäla dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

.     Då gäller registreringskod 11. Avgörande är att Försäkringskassan har bedömt att det inte föreligger sjukdom. Du är frisk. Säg därmed till handläggaren på AF att du är frisk, så att du blir inskriven i rätt registreringskod.

För att återfå SGI gäller att du får en anställning som beräknas vara minst sex månader. Men du måste inte jobba sex månader för att få ny SGI. Därmed kan du göra ny sjukanmälan.

Så fort du får avslag på ärende med sjukpenning kan/ska du, om läkaren bedömer, göra ny sjukanmälan och bifoga nytt läkarintyg. Det är då viktigt att läkaren lägger till en mening med t ex ”tillståndet oförändrat”.

Inlägget SGI, Sjukpenninggrundande inkomst dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Objektiva undersökningsfynd http://goransoderlund.se/2020/02/20/objektiva-undersokningsfynd/ Thu, 20 Feb 2020 10:55:57 +0000 http://goransoderlund.se/?p=328 Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser ”objektiva undersökningsfynd” Objektiva undersökningsfynd Forskningsläget: Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid psykiatrikliniken Danderyds sjukhus i Stockholm beskriver frågeställningen om förhållandet mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid somatoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. Tillstånden kännetecknas av […]

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Text nedan brukar jag använda, till viss del, när Försäkringskassan efterlyser ”objektiva undersökningsfynd”

Objektiva undersökningsfynd

Forskningsläget:

Artikel om ”kultursjukdomarna” i läkartidningen den 28 oktober 2008 skriven av Anders Lundin, läkare vid psykiatrikliniken Danderyds sjukhus i Stockholm beskriver frågeställningen om förhållandet mellan objektiv sjukdom och upplevelsen av sjukdom vid somatoforma sjukdomar eller funktionella somatiska syndrom. Tillstånden kännetecknas av multisymtomatiska tillstånd med många gemensamma drag, där symtom som smärta, trötthet och kognitiva problem står i förgrunden. Av artikeln framgår att 30 % av läkares kliniska verksamhet utgörs av symtomtillstånd utan att man kan fastställa den bakomliggande orsaken. Dessa tillstånd har lägre status inom den medicinska forskningen eftersom de inte kan mätas och objektifieras. Kontroversen omkring sjukdomarna handlar enligt artikelförfattaren om att betrakta tillstånden som psykiska och inbillade, eller att betrakta tillstånden som helt vanliga sjukdomar eller se på tillstånden utifrån en bio-psyko-social sjukdomsmodell för att göra tillstånden begripliga. Författaren menar att mer forskning inte kommer att lösa problemet omkring dessa tillstånd utan handlar om vår syn på förhållandet mellan objektiv sjukdom och subjektiv ohälsa.

——————————-

Jag lider av sjukdomstillstånd, vilkas art och inverkan på arbetsförmågan framgår av redovisade underlag. Diagnoserna är så kallade symtomdiagnoser, det vill säga sjukdomstillstånd som inte kan mätas eller på annat sätt konstateras objektivt, vilket i sig saknar betydelse för rätten till sjukförmån (jfr bl.a. dom från Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 2033-10).

I ett fall som mitt, vid en sjukdom vars orsak man inte säkert vet, går det inte att fastställa direkta objektiva undersökningsfynd, där bedömningen grundas på läkarens noggranna genomgång av anamnes, uteslutande av andra sjukdomar, patientens beskrivning av besvären samt läkarens undersökning, är det av yttersta vikt, för att förtroendet av rättsväsendet inte ska försämras, att samma bedömningsprinciper tillämpas i alla led.

När det gäller kravet på att det ska finnas strikt objektiva undersökningsfynd för att kunna bevilja sjukpenning eller sjukersättning saknar detta stöd i rättstillämpningen.

Avgörande är i stället hur besvärsyttringarna påverkar min förmåga att utföra ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Det finns ett dokument som utgavs av Socialförsäkringsutredningen 2005, nr 7, där det fastslås att det inte krävs några objektiva undersökningsfynd för att ersättning ska kunna beviljas. Detta har sedan fastställts i ett flertal domar från högre instans.

På sidorna 45 – 46 framgår att det på det principiella planet inte förefaller finnas något tvivel om att medicinskt oförklarade symtom idag försäkringsrättsligt klassas som sjukdom. Det behövs inga objektiva undersökningsfynd eller klara idéer om symtomens orsak för att någon som t.ex. lider av värk ska betraktas som sjuk. Sett ur försäkringens syfte är detta också rimligt – samma värk är lika skadlig för arbetsförmågan oavsett om orsaken kan klarläggas eller inte.

Inlägget Objektiva undersökningsfynd dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Sysselsättning vid hel sjukersättning http://goransoderlund.se/2020/02/11/sysselsattning-vid-hel-sjukersattning/ Tue, 11 Feb 2020 09:12:44 +0000 http://goransoderlund.se/?p=325 I beslut från Försäkringskassan framgår ”Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40 timmar i veckan. En åttondel blir då 5 timmar i veckan. Men arbete inom åttondelen […]

Inlägget Sysselsättning vid hel sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
I beslut från Försäkringskassan framgår ”Den som har hel sjukersättning har ett visst utrymmer för att ägna sig åt sysslor som kan jämställas med arbete utan att sjukersättningen påverkas. Utrymmet motsvarar en åttondel av normal heltid. Normalt helt motsvarar 40 timmar i veckan. En åttondel blir då 5 timmar i veckan.

Men arbete inom åttondelen omfattas av anmälningsskyldighet, så missa inte kontakt med Försäkringskassan.

Inlägget Sysselsättning vid hel sjukersättning dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Arbetsrätt http://goransoderlund.se/2020/02/03/arbetsratt/ Mon, 03 Feb 2020 09:09:12 +0000 http://goransoderlund.se/?p=322 Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering. Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

Inlägget Arbetsrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>
Autoprenad, consulting kan hjälpa dig om du får problem med konflikter mellan arbetsgivare, anställning, uppsägning, tjänstledighet, sjukdom, omplacering.

Finns på Lilla Torget 2 i Alingsås

Peter Galatius, 070 912 27 96 Ellinor Dahlvid, 070 912 27 95

Inlägget Arbetsrätt dök först upp på Göran Söderlund.

]]>