Välj en sida

För att kunna få hel sjukersättning ska arbetsförmågan vara helt eller i det närmaste helt nedsatt.
Enligt praxis så anser man att man får arbeta 1/8 trots att man har hel sjukersättning.