Välj en sida

Jag får många frågor om handläggaren på FK fattar beslut.

Oftast föredrar handläggaren ärendet för en beslutsfattare som fattar beslut. Handläggarna framför vid samtal som att de är beslutsfattare, men så är alltså inte fallet. Fråga gärna din handläggare vem som är besluts-fattare